Onderwijsaanbod

In de brugklas bieden we vier typen onderwijs aan: havo/vwo, gymnasium, tweetalig onderwijs en de ONS-klas (projectklas). We hebben een eenjarige brugperiode voor havo/vwo, gymnasium en tto, en een tweejarige brugperiode in de ONS-klas.

In de brugklas geven alle betrokken docenten in de loop van het tweede semester een advies over de leerlingen. Bij dit advies spelen kennis, vaardigheden, inzicht en motivatie van de leerling een rol. Aan de hand van deze adviezen en de testresultaten wordt een advies over het vervolg van de opleiding uitgebracht. De ouders krijgen uitgebreide informatie over de advisering en worden aan het einde van het schooljaar uitgenodigd om hierover met de mentor te praten. De richting die een leerling uiteindelijk kiest, is afhankelijk van de combinatie van schooladvies en studieresultaten.
In de ONS-klas valt het keuzemoment aan het eind van het tweede leerjaar. Lees hier meer over op de pagina ONS-klas.

Uitgebreidere informatie is te vinden op onze website op de pagina Onderwijsaanbod; over gymnasium ook op Gymnasium en over tweetalig onderwijs ook op tto.