Over Han Fortmann

De locatie Han Fortmann is de havo- en vwo-afdeling van het Trinitas College. Binnen het vwo biedt de school zowel atheneum- als gymnasiumonderwijs aan. Nieuwe brugklasleerlingen kunnen ook kiezen voor tweetalig onderwijs.

Op dit moment telt de school zo’n 1900 leerlingen. Velen van hen wonen in Heerhugowaard, maar ook veel leerlingen uit omringende gemeenten weten ons te vinden.

De school is gehuisvest in een modern en uitstekend geoutilleerd gebouw in een fraaie en groene omgeving. Het gebouw is verdeeld in twee lesvleugels, waar onderbouw- en bovenbouwleerlingen elk hun eigen plek hebben.

Op onze school leiden we de leerlingen op voor een waardevol diploma. Daarom zijn ze bij ons verzekerd van goed en eigentijds onderwijs. We willen ook graag dat ze met plezier naar school gaan. We helpen de leerlingen hun eigen talenten te ontdekken en stimuleren hen daar zo veel mogelijk mee te doen.

Voor verdere informatie zie ook de webpagina Over het Han Fortmann