Welkom bij Han Fortmann!


De brugklas is het begin van een nieuwe schoolloopbaan. Voor veel kinderen (én hun ouders!) is het een flinke stap. In plaats van ‘oudste’ op de basisschool is de leerling straks weer ‘jongste’ in het voortgezet onderwijs, met alle vragen en onzekerheden die daarbij horen.

We hebben er alles aan gedaan om op onze website en in het bijzonder deze groep 8-pagina’s de juiste informatie te geven om deze stap weloverwogen te kunnen zetten. Kijkt u rustig rond op onze website.

Onze groep 8-gids is op de basisscholen in de regio verspreid. U kunt op de basisschool van uw kind de gids ophalen. U kunt de gids ook downloaden. De gids, bestaat uit drie delen, met informatie over Han Fortmann, Johannes Bosco en algemene informatie over het Trinitas College.

- Han Fortmann-deel
-Johannes Bosco-deel
-algemene informatie over het Trinitas College


Verder is er in onze schoolgids allerlei praktische informatie te vinden voor onze leerlingen en hun ouders/verzorgers.

data voorlichtingsavonden:

Ouderinformatieavond
maandag 22 januari 2018, ontvangst 19.15 uur, aanvang 19.30 uur

Open avonden
maandag 12 februari 2018, ontvangst 19.15 uur, aanvang 19.30 uur
dinsdag 13 februari 2018, ontvangst 19.15 uur, aanvang 19.30 uur
Leerlingen van groep 7 en 8 en hun ouders zijn van harte welkom om (nader) kennis te maken met Han Fortmann.

Als u nog verdere vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met de afdelingsleider van de brugklassen, de heer S. Konijn. E-mail: s.konijn@trinitascollege.nl of telefonisch: (072)5710144