Han Fortmann naar het hart van Europa

16 mei 2019

 

Vorige week donderdag en vrijdag zijn 35 leerlingen uit vwo 4-tto (tweetalig onderwijs) op studiereis gegaan naar Brussel en Ieper. Dit bezoek stond in het teken van de Europese verkiezingen op 23 mei a.s. De leerlingen hebben tijdens de lessen maatschappijleer Europa behandeld en hebben tijdens deze trip actief kunnen ervaren hoe, bijvoorbeeld, het Europees Parlement wetgeving tot stand brengt.

Rollenspel

Na in de ochtend op dag 1 eerst een bezoek te hebben gebracht aan het Huis van Europa, waar een tentoonstelling te zien is over de geschiedenis van wat nu de Europese Unie is, werden de leerlingen in de middag betrokken bij een rollenspel waarbij er twee onderwerpen moesten worden geanalyseerd. Via actief lobbyen en discussiëren werden er door vier fictieve partijen amendementen ingediend op wetsvoorstellen. Zo werd de vraag gesteld of het implanteren van een chip de veiligheid van de inwoners van een stad zou vergroten of dat dit een te grote inbreuk op hun privacy met zich mee zou brengen. Op deze manier kregen de leerlingen een idee hoe de verschillende instanties in Europa – bijvoorbeeld parlementariërs in het parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie - dergelijke zaken in Brussel behandelen.

Internationaal project

De leerlingen zijn tevens betrokken bij ‘This time I’m voting’, een internationaal project met leeftijdsgenoten van een vijftal scholen uit Italië en Duitsland. In het kader van de aanstaande Europese verkiezingen hebben de scholieren in de afgelopen maanden contact met elkaar gelegd en informatie uitgewisseld over gemeenschappelijke hobby’s, hun scholen en de regio waar zij vandaan komen. Via de website Etwinning zijn de leerlingen met elkaar in contact gekomen en er zullen rond de verkiezingen filmpjes en foto’s worden gedeeld waarin het belang van de verkiezingen zal worden onderstreept.

Ieper

Op dag 2 van de reis werd koers gezet richting Ieper, waar de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog onder de aandacht van de leerlingen werd gebracht. Er werd een bezoek gebracht aan het Memorial Museum Passchendaele en de begraafplaats Tyne Cot, waar zo’n 12.000 soldaten hun laatste rustplaats hebben. De leerlingen hadden zich allemaal verdiept in de geschiedenis van één van hen en hebben hun respect betuigd aan deze soldaat. Op deze wijze werden het heden en verleden in twee dagen met elkaar in verband gebracht.