Invoering van toetsrooster in bovenbouw

19 augustus 2015

Met ingang van dit schooljaar gaat het HF het zogenoemde toetsrooster invoeren. Dit houdt in dat in havo-4, vwo-4 en vwo-5 wordt gewerkt met ingeroosterde toetsuren. Deze klassen hebben wekelijks twee vaste toetsmomenten. Het toetsrooster en het bijbehorende toetsprogramma zijn te vinden op de website onder de kopjes ‘rooster en vakanties’ (toetsrooster) en ‘onderwijs’ (toetsprogramma)