Beroepenmiddag voor vwo-3 was een succes!

26 januari 2016

In de loop van dit jaar gaan de leerlingen van vwo-3 hun profiel kiezen.  Sommige leerlingen weten al heel goed wat ze na de middelbare school willen gaan doen, anderen hebben nog geen flauw idee. Voor beide groepen leerlingen is de beroepenmiddag een prima manier om meer te weten te komen over het beroep van hun keuze of om hele andere ideeën op te doen.

Tijdens de beroepenmiddag van 19 januari waren maar liefst 26 mensen bereid om (vrijwillig) te komen vertellen over hun beroep, de opleidingen die ze gevolgd hadden en de keuzes die ze hadden gemaakt. We doen ons best om beroepen uit alle profielen aan bod te laten komen. Zo deden onder anderen een luchtverkeersleider, arts, app designer, advocaat,  verloskundige, software engineer, manager duurzame energie en een accountant hun verhaal aan de geïnteresseerde leerlingen.  

In december stellen de leerlingen een top 5 samen van de beroepen waar ze graag meer over willen weten en bereiden ze vragen voor die ze willen gaan stellen. Tijdens de beroepenmiddag  waren de beroepen verdeeld over verschillende lokalen en mochten de leerlingen  3x een voorlichtingsronde bijwonen van 25 minuten, waarbij natuurlijk zo veel mogelijk rekening werd gehouden met het beroep van keuze. Tijdens ieder ronde begon de gast met een presentatie, waarna de gesprekken met de leerlingen op gang kwamen.  Na afloop konden gasten, leerlingen en mentoren nog even napraten in de aula.

Het was weer een zeer geslaagde middag. En er waren zeker verrassingen, want soms blijkt het gekozen beroep tegen te vallen of biedt het juist onverwachte perspectieven. En dat is nu precies de reden waarom we een dergelijke middag organiseren.