Model European Parliament 2016

26 februari 2016

In het afgelopen weekend vond weer het Model European Parliament (MEP) Noord-Holland plaats op verschhillende lokaties in onze prachtige provincie. Zeven scholen hadden zo’n tachtig leerlingen uit atheneum 4 afgevaardigd om een weekend (en maandag) lang kennis te maken met elkaar én met de mores van de (Europese) politiek.

De leerlingen stortten zich in vier commissies op vier problemen waar Europa mee te kampen heeft of kan krijgen. De commissie Buitenlandse Zaken boog zich over de rol van de EU bij de opvang van vluchtelingen in de regio; de commissie Cultuur en Onderwijs hield zich onledig met het probleem hoe polarisatie en radicalisering voorkomen kunnen worden; de commissie Constitutionele zaken probeerde de kloof tussen de Europese politiek en de burgers te verkleinen en de commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid moest bedenken wat duurzaams te doen met de jaarlijkse drie miljard ton Europees afval. Ga er maar aan staan.

Vrijdagmiddag arriveerden de gasten van de andere scholen op het Han Fortmann. De spanning stond op menig gezicht te lezen. Voor het eerst je logeergasten ontmoeten. In levende lijve dan, want facebook had bij velen de eerste kennismaking al verzorgd. Maar wie zijn al die anderen? En wat staat er allemaal te gebeuren? Wat zij nog niet wisten, dat wisten wij, de docenten en de commissievoorzitters - deelnemers van vorig jaar - al wél: iedereen ging een onvergetelijk weekend tegemoet.

De traditionele informele opening bij ons op het HF - samen leren dansen - behelsde dit keer de merengue. IJs breken en goed samenwerken waren hierbij de voornaamste doelen, naast de lol. Zoals elk jaar bleek dit ook nu weer een gouden formule. Na afloop was er uit een grote groep mensen die elkaar nauwelijks kende, een MEP-team ontstaan, klaar om samen Europa te veroveren.

Die avond volgde de officiële opening op het Jan Arentsz in Alkmaar. Daar werden de, geheel volgens de dresscode, formeel geklede delegaties van de deelnemende landen voorgesteld. Elke school vertegenwoordigde een, soms twee, Europese landen. Het Han Fortmann ‘was’ Hongarije en kandidaat-lidstaat Montenegro. Er werden korte impressies gegeven van de vertegenwoordigde landen en ook de scholen zelf werden gepresenteerd. Sommigen maakten daarbij gebruik van allerhande media wat het geheel een veelzijdige indruk gaf.

Op zaterdag en zondag was het werken geblazen. Over bovengenoemde vraagstukken moesten door elke commissie, onder leiding van deskundige - want 2e jaars MEP - voorzitters, krachtige voorstellen worden geformuleerd. Deze voorstellen zouden dan, in de vorm van een echte resolutie, maandag verdedigd moeten worden ten overstaan van alle deelnemers bij elkaar, tijdens de Algemene Vergadering. Dat betekende een weekend lang punten inbrengen, discussiëren, bijschaven, formuleren, enzovoort, waarbij men zich strikt moest houden aan de officiële omgangsvormen, zoals: altijd via de voorzitter spreken, vousvoyeren en netjes het woord vragen (‘nee, met je landenbordje!’). Misbruik van het ‘point-of-order bordje’ was ook uit den boze.

Op zaterdagavond kon alle formaliteit even de nachtkastjes in, toen was het tijd voor, zoals dat zo mooi heet, de ‘sociale component’ van het MEP. Dat houdt in dat de deelnemers in Alkmaar of Heerhugowaard flink gaan stappen, waarbij sommigen zich daarbij belachelijk en anderen zich onsterfelijk maakten. Ook ontbloeien er altijd weer enkele MEP-liefdes, hoewel deze meestal een kort leven zijn beschoren. Maar er zijn altijd wel enkele langdurige vriendschappen geboren tijdens het MEP-weekend. Vermeld moet worden dat alle gebeurtenissen van het hele weekend nauwkeurig werden vastgelegd door drie journalisten. De daaruit voortvloeiende MEP-krant verschijnt zo spoedig mogelijk.

Ondanks de (niet meer helemaal) nieuwe alcoholwetgeving maakten de meeste deelnemers zondagochtend een niet meer helemaal okselfrisse indruk. En dat terwijl er die dag nog druk geschaafd moest worden aan de definitieve tekst van de resoluties voordat men kon beginnen met het voorbereiden van de apotheose: de Algemene Vergadering van maandag. Taken werden verdeeld, speeches geschreven en weerwoorden geformuleerd, om maar zo goed mogelijk voor de dag te kunnen komen. Het doel daarbij was om de ‘eigen’ resolutie door de Vergadering aangenomen te krijgen.

Maandag was het zover. Op een prachtige, inspirerende lokatie: de raadzaal van het stadhuis in Haarlem. Opnieuw was er de formele dresscode, nu al wat meer ontspannen ingevuld door de deelnemers. Er was ook sprake van echte ‘wandelgangen’. Mensen liepen druk smoezend te overleggen over amendementen en argumenten. Speeches werden op het laatste moment nog veranderd of aangevuld. Bronnen werden met elkaar vergeleken. Nerveuze deelnemers zochten steun bij hun collega’s. Dit alles met aangename geldingsdrang. Respectvol naar elkaar, maar met overtuiging t.a.v. van de eigen voorstellen. Bovendien was het lekker weer.

De hele maandag trachtten de vier commissies hun resolutie te verdedigen tegen soms felle aanvallen en kritische amendementen. Met (wisselend) succes: drie van de vier resoluties werden aangenomen. Aan het eind van de dag werden de acht beste deelnemers uitgekozen. Zij gaan Noord-Holland in september vertegenwoordigen bij het landelijk MEP in Den Haag. Nienke Lockx van onze school zat hier bij. Emma Buining werd een van de vijf reserves.

Al met al was het weer een geweldig weekend. De deelnemers en voorzitters hebben zich met enorme inzet van hun taak gekweten en kwamen uiteindelijk met haalbare en soms wat minder haalbare voorstellen. Er was, zoals altijd een prettig evenwicht tussen hard werken en gezelligheid. Maandag aan het eind van de middag wist iedereen het: het was inderdaad een onvergetelijk weekend.

De deelnemers dit jaar van het Han Fortmann waren:

V4atto: Sanne Duba, Sabrina Carelse, Fleur van der Kolk, Eva van der Tas, Justin Spruit en Julia Wiggers

V4btto: Eva Schotanus (journalist)

V4c: Emma Buining, Sophie Apeldoorn, Sanne Holwerda en Nienke Lockx

V4d: Marilein Förrer (journalist)

V4e: Zoë Stins en Roos Hulskamp

Milo Poland uit atheneum-vijf was commissievoorzitter. Hulde voor hen allen!

 

Jacco Butter

Mikis Westerweel