Toetsprogramma en toetsrooster onderbouw (leerjaar 1 t/m 3)

In het toetsprogramma wordt beschreven welke toetsen er voor ieder vak in bovengenoemde klassen worden afgenomen. Bij iedere toets staat vermeld om wat voor soort toets het gaat en hoeveel keer de toets meetelt voor het rapportcijfer. Klik hier voor de toetsprogramma's