TTO: tweetalig onderwijs

I internationalisering I folder TTO I filmpje little victorians I  filmpje EUmindproject klas 2 tto I
filmpje over het nut van tto I facebookpagina

Wat is tto?
Tto staat voor Tweetalig Onderwijs. In het tweetalig onderwijs wordt minimaal 50% van de vakken in het Engels gegeven.  Daarnaast worden er binnen de lessen internationale accenten gelegd en is er veel aandacht voor EIO.

Wat is EIO?
Europese en Internationale Oriëntatie : tijdens de lessen zal er aandacht geschonken worden aan Europa, de Europese samenwerking en de geschiedenis daarvan.

Hoeveel scholen in Nederland bieden momenteel tto aan?
140. Er zijn enkele scholen die tto Frans en tto Duits aanbieden.

In welke afdelingen kun je tto doen?
Atheneum

  klas atheneum 2tto praat via webcam met klas in India

Welke vakken kunnen er in het Engels worden aangeboden op het HF?
Aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, wiskunde, gym, tekenen, handvaardigheid, techniek, informatica, levo, muziek, economie.

Zijn de vakken in het Engels dan niet veel moeilijker dan in het Nederlands?
De vakken die in het Engels gegeven worden zijn hierdoor niet moeilijker. De eerste weken van de brugklas zal het volgen van deze vakken wel iets meer tijd en energie kosten omdat de leerlingen in plaats van in het Nederlands, nu alles in het Engels horen. De ervaring leert dat leerlingen daaraan snel wennen. Bovendien is het tweetalig onderwijs, dus de eerste periode – tot aan de herfstvakantie - kunnen de leerlingen ook nog een Nederlandse uitleg vragen. Het Engels als voertaal went echter snel, zo is de ervaring.

 interactieve theatervoorstelling 'little victorians' (brugklas tto)Gaat al die aandacht voor het Engels niet ten koste van het Nederlands?
Uit onderzoek dat het Europees Platform heeft laten verrichten, blijkt dat leerlingen meer taalgevoel ontwikkelen. Natuurlijk is hun gemiddeld cijfer voor het vak Engels bij het eindexamen veel hoger dan bij niet tto-leerlingen maar bovendien bleek dat de gemiddelde cijfers voor het vak Nederlands – en andere talen - niet lager zijn.

Zijn de centraal schriftelijk eindexamens voor het vwo ook in het Engels?
Nee. Het Europees Platform stelt dat alle vakken waarvoor een centraal schriftelijk examen wordt gedaan in de bovenbouw in het Nederlands gegeven moeten worden, net zoals op alle andere scholen voor middelbaar onderwijs in Nederland. Dus alle vakken die tweetalig worden gegeven in de onderbouw gaan voor je eindexamen gewoon in het Nederlands. Deze overgang van onder- naar bovenbouw verloopt moeiteloos, zo is de ervaring in tto-land. De leerling krijgt wel extra uren Engels om zich voor te bereiden op het Language A2 exam van het IB (International Baccalaureate Organisation), een internationaal erkend diploma.

Is er in de bovenbouw dan geen tto meer?
Jawel, naast extra uren Engels ter voorbereiding op het IB-examen kunnen er vakken die met een schoolexamen worden afgesloten – dus niet tijdens het centrale eindexamen – in het Engels gegeven worden. Denk hierbij aan levo, lichamelijke opvoeding en ckv.

Hoe zit het met de scholing van de docenten?
Alle docenten van de tto-afdeling zijn gecertificeerd via een Cambridge examen (CAE – Cambridge Advanced/ CPE – Cambridge Proficiency) of zijn bezig dit certificaat te behalen. Daarnaast is er een native speaker binnen de sectie Engels werkzaam.

Moet je tweetalig zijn opgevoed of heel goed zijn in Engels?
Nee, tto is niet bedoeld voor Engelstaligen – die spreken immers al goed Engels – maar juist voor Nederlandstalige leerlingen die een extra uitdaging zoeken op de middelbare school.

Zijn er dan geen extra eisen?
Leerlingen die een overtuigend vwo-advies van de basisschool hebben, kunnen zich aanmelden. Daarnaast zal de leerling een goede werkhouding en doorzettingsvermogen aan de dag moeten leggen. De docenten van de tto-afdeling zullen ook kijken of de leerling voldoende gemotiveerd is voor tto.

Zijn er extra kosten verbonden aan de tto-afdeling?
Ja, de school vraagt een extra bijdrage van € 350 per jaar. Hiermee worden excursies, Engelstalige voorstellingen, gastsprekers e.d. bekostigd, waarvoor de school geen vergoeding ontvangt, en er zal € 160 in een “spaarpot” terechtkomen om in het 3e jaar een reis naar Great Britain te kunnen financieren.Is er nog controle op het aangeboden tto-onderwijs?
Los van het feit dat de school zelf natuurlijk een vinger aan de pols houdt, is er een overkoepelend orgaan – het landelijke netwerk tto – dat wordt georganiseerd door het Europees Platform. Het heeft, in samenspraak met de aangesloten scholen, een standaard opgesteld waaraan voldaan dient te worden. Scholen worden na de eerste drie jaar en nogmaals na zes jaar tto-onderwijs gevisiteerd. Voor meer informatie hierover en over tweetalig onderwijs: www.europeesplatform.nl

Blijft er nog wel tijd over voor andere hobby’s?
Natuurlijk is school belangrijk, maar het is net zo belangrijk om er iets naast te doen. Als je geen tijd meer hebt voor bijvoorbeeld, sport of muziek, dan is er iets mis met je planning. In het begin van een schooljaar zul je even moeten wennen aan zaken als huiswerk en toetsen maar leerlingen in de tto-afdeling hebben genoeg tijd over om andere dingen te doen.

Wat moet ik nu doen om tto’er te worden?
Kom in ieder geval langs op de Open Avonden van de school; je kunt dan proeflesjes volgen en aanvullende informatie krijgen. Je kunt jezelf dan ook opgeven voor twee Master Classes. Je kunt dan kiezen uit een aantal lessen tto.

Meer weten of vragen ?
Kijk op onze Facebookpagina: Trinitas College tto. Voor vragen kun je mailen naar: tto@trinitascollege.nl

Je ouders kunnen op de informatieavond in januari ook al een kijkje nemen op het Han Fortmann en over tto informatie inwinnen.

Mocht je besluit al vaststaan om volgend jaar tto te gaan doen, noteer dit dan op het aanmeldingsformulier. Je krijgt dan zo snel mogelijk bericht over je definitieve aanmelding.