Han Fortmann

Han Fortmann (1912-1970) was als priester o.a. hoogleraar cultuur- en godsdienstpsychologie. Deze vrijzinnige denker was op vele terreinen maatschappelijk actief. Hij had veel belangstelling voor andere culturen en religies. Uit zijn omvangrijk werk spreekt een grote betrokkenheid bij de mens in al zijn kwetsbaarheid.

Han Fortmann is een school waar
…kernwaarden zoals respect, eigenheid en identiteit belangrijk zijn
…Leerlingen geleerd wordt hun hersens te ontwikkelen in trainingen en lessen
…leerlingen gekend worden door het team van medewerkers
…21e-eeuwse vaardigheden in lessen worden getraind
…Leerlingen examen kunnen doen in informatica; bewegen, sport en maatschappij; muziek en tekenen
…Leerlingen in de bovenbouw vakken kunnen kiezen waar hun interesse ligt en vakken die ze nodig hebben voor        hun vervolgstudie.


Ons gebouw ligt aan de Beukenlaan in een groene, rustige omgeving naast de sportcomplexen ‘Waardergolf’ en ‘De Kabel.’ In ons gebouw hebben onderbouw en bovenbouw elk een eigen lesvleugel én aula. Hiermee bieden we onze leerlingen een kleinschalige omgeving waar aandacht voor hen is. We beschikken over goed geoutilleerde vaklokalen en een zeer moderne mediatheek. We hebben een bloeiende afdeling expressievakken: veel leerlingen doen examen in tekenen en/of muziek. Voor de sportievelingen is er het examenvak bsm (bewegen, sport en maatschappij). De denkers kunnen examen doen in filosofie.

                                                             

De lessen worden gegeven door bevoegde en bekwame docenten. De mentoren begeleiden leerlingen in het leren studeren. In speciale workshops in de eerste en derde klas leren onze leerlingen hoe ze hun capaciteiten het best kunnen benutten. Ook ouders worden uitgenodigd om deze workshops te volgen. Van onze leerlingen wordt verwacht dat ze zelf verantwoordelijkheid leren nemen voor het leerproces, om zo na het examen succesvol (in mbo, hbo of universiteit) de studie van hun keuze te kunnen volgen.

Uit onderzoek weten we dat het zinvol is dat school en ouders samen optrekken om leerlingen te begeleiden en te ondersteunen in dit proces. Daarom voeren alle mentoren twee keer per jaar de zogenoemde trialooggesprekken. In deze gesprekken tussen ouder (s), mentor en leerling, gaat het over de ontwikkeling en prestaties van de leerling. Omdat de leerling centraal staat wordt van hem (of haar) gevraagd het gesprek voor te bereiden en te leiden.

Vanaf de brugklassen wordt er sinds enkele jaren gewerkt met een eigen notebook in de lessen. Door de toenemende beschikbaarheid van digitale lesmethodes naast de schoolboeken kan er door leerlingen op maat worden gewerkt en geleerd.

                                                              

We vinden het belangrijk dat de schooltijd voor onze leerlingen een leerzame én een hele prettige tijd is. Er zijn veel activiteiten in de school, soms gekoppeld aan vakken. Er zijn sportdagen, excursies en werkweken. En we vergeten de feesten niet!
Een aantal van onze leerlingen is als school-‘Europarlementariër’ actief in het Model European Parliament. We hebben internationaliseringsprojecten en jaarlijkse uitwisselingen met leerlingen uit Italië. En we zijn erg trots op de “Grote Prijs”, dé jaarlijkse muzikale talentenshow van Heerhugowaard, waaraan elk jaar veel leerlingen meedoen.