Schoolleiding

vwo-havo / Han Fortmann
Beukenlaan 1, 1701 DA Heerhugowaard
telefoon: (072) 571 01 44 | f (072) 571 42 49
email: infohf@trinitascollege.nl


Directeur


mw. drs. W. Schaveling
w.schaveling@trinitascollege.nl

Adjunct-directeuren

 
klas 1, 2 en 3 vwo/havoKlas 4, 5 en 6 vwo/havo  
dhr. S. (Steven) Mijnsbergendhr. drs. T. (Theo) van Rooijen 
smijnsbergen@trinitascollege.nlth.vanrooijen@trinitascollege.nl 


Afdelingsleiders

 
Brugklasleerjaar 2 havo en vwo  
dhr. S.T.L. (Sander) Konijn (MEd)Dhr. J.N. (Jaap) Keijzer 
s.konijn@trinitascollege.nlj.keijzer@trinitascollege.nl 

 

havo leerjaar 3, 4 en 5 & coördinatie eindexamenvwo leerjaar 3, 4, 5 en 6
mw. A. (Annelies) Rozemeijerdhr. P.J.J. (Peter) van der Linden
a.rozemeijer@trinitascollege.nlp.vanderlinden@trinitascollege.nl


Formatie en roosterzaken
ontwikkeling, onderzoek en leerlingparticipatie 
mw. drs. K.B. (Karena) Water (MEM) 
k.water@trinitascollege.nl