Start schooljaar

11 juli 2019

Start schooljaar Johannes Bosco 2019-2020

Algemeen:
De school is vanaf woensdag 21 augustus weer telefonisch bereikbaar voor vragen.

U ontvangt op donderdag 22 augustus via het ouderportaal informatie over de start van het schooljaar van uw kind. De ouders van de nieuwe brugklasleerlingen ontvangen deze informatie per brief.
We verwachten de schoolfotograaf op dinsdag 3 en donderdag 5 september. Er wordt dan een portretfoto gemaakt. U kunt deze t.z.t. digitaal bestellen.

Ontvangst klassen:

Theoretische leerweg:
      Maandag 26 augustus

leerjaar 1 (tl/havo)
Aanvang 13.30 uur tot 14.55 uur
Ontvangst door de mentor
Uitreiken van het lesrooster
Introductieprogramma per klas

leerjaar 2 t/m 4 (alle klassen)
Aanvang 12.15 uur tot 12.45 uur
Ontvangst door de mentor
Uitreiken van het lesrooster

Dinsdag 27 augustus
Om 08.15 uur starten de lessen volgens het lesrooster

Beroepsgerichte leerwegen:
Maandag 26 augustus

leerjaar 1 (kb, bb en kb/tl,)
Aanvang 10.00 uur tot 11.30 uur
Ontvangst door de mentor
Uitreiken van het lesrooster
Introductieprogramma

leerjaar 2
Aanvang 11.00 uur tot ongeveer 11.30 uur
Ontvangst door de mentor
Uitreiken van het lesrooster

leerjaar 3
Aanvang 13.30 uur tot ongeveer 14.00 uur
Ontvangst door de mentor
Uitreiken van het lesrooster

leerjaar 4
Aanvang 14.00 uur tot ongeveer 14.30 uur
Ontvangst door de mentor
Uitreiken van het lesrooster

Dinsdag 27 augustus
Om 8.15 uur starten de lessen volgens het lesrooster