Stakingsoproep van de bonden voor 15 maart

11 maart 2019

Geachte ouder(s), verzorger(s) en leerlingen,

De Onderwijsbond AOb en FNV Onderwijs en Onderzoek houden vanaf 11 maart een actieweek voor meer investeringen in het onderwijs en hebben een landelijke stakingsdag voor alle onderwijssectoren aangekondigd op 15 maart aanstaande.
De bonden voeren deze acties omdat zij, net als wij, extra investeringen in het onderwijs noodzakelijk vinden.

Aan de oproep voor de landelijke stakingsdag op 15 maart blijkt een aantal collega’s gehoor te geven. Het aantal is echter niet zo groot dat we het verantwoord vinden Johannes Bosco of Han Fortmann te sluiten. De staking zal echter wel gevolgen hebben voor het aantal lessen dat gegeven kan worden en het aantal tussenuren dat in het lesrooster ontstaat. We vragen begrip voor deze situatie.

Beide locatie zullen via de gebruikelijke weg de leerlingen informeren over het restant van het lesrooster en andere activiteiten op vrijdag.

Ik vertrouwen er op u/jullie voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. Met eventuele vragen kunt u bij de schooladministraties terecht.

Met vriendelijk groet,
Mede namens beide directeuren Bernadette Nouwen en Ineke Schaveling,

Ton Heijnen

Voorzitter raad van bestuur